عاشق اگرمیشویدعاشق رفتارآدم ها نشوید! آدم هاگاهی حالشان خوب ...

عاشق اگرمیشویدعاشق رفتارآدم ها نشوید! آدم هاگاهی حالشان خوب  ...
اسرار روانشناسی❤

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Narges Jon❤💜💛💚💙
Narges Jon❤💜💛💚💙
دختر | سن : 12 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
M K
M K
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
سما
سما
دختر | سن : 88 | محبوبیت : 3
شهر : اصفهان
عاشق اگرمیشویدعاشق رفتارآدم ها نشوید!
آدم هاگاهی حالشان خوب است،گاهی بد،رفتارشان متأثر ازحالشان است

عاشق افکارشان شوید
افکارحتی دربدترین حال آدم هاهم
تغییرنمی کند

💟
تاریخ : 1397/08/30 | بازدید این مطلب : 17

عاشق اگرمیشویدعاشق رفتارآدم ها نشوید! آدم هاگاهی حالشان خوب است،گاهی بد،رفتارشان متأثر ازحالشان است عاشق افکارشان شوید افکارحتی دربدترین حال آدم هاهم تغییرنمی کند 💟