عالم همه حیران حریم تو رضا شد حاجات بشر از کرمت جمله روا شد ...

عالم همه حیران حریم تو رضا شد حاجات بشر از کرمت جمله روا شد  ...
امام رضا علیه السلام

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
ماری
ماری
دختر | سن : 76 | محبوبیت : 2
شهر : كاشمر
M
M
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 5
شهر : سارئ
.
.
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 2
شهر : اصفهان
عالم همه حیران حریم تو رضا شد
حاجات بشر از کرمت جمله روا شد
رخصت بده تا خادم زوار تو باشم
سلطان بود آنکس که به راه تو گدا شد


تاریخ : 1397/08/30 | بازدید این مطلب : 11

عالم همه حیران حریم تو رضا شد حاجات بشر از کرمت جمله روا شد رخصت بده تا خادم زوار تو باشم سلطان بود آنکس که به راه تو گدا شد