ﺗﻨﻬـــــﺎ ﻣــَــــﺮﺩﯼ ﮐﻪ می‌تونه ﺑﻪ ﯾﻪ ﺯﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺑﮕﻪ ﺩه ...

😜 خمپاره 😜

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
ZaHiR
ZaHiR
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 3
شهر : بروجرد
👑 Aydin 👑
👑 Aydin 👑
دختر | سن : 24 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
Ma.....💜💛💚💙
Ma.....💜💛💚💙
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 1
شهر : اصفهان
ﺗﻨﻬـــــﺎ ﻣــَــــﺮﺩﯼ ﮐﻪ می‌تونه ﺑﻪ ﯾﻪ ﺯﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺑﮕﻪ ﺩهن‌تو ﺑﺒﻨـــﺪ،👨🏻
ﻭ ﺯﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺩهن‌شو ﺑﺒﻨﺪﻩ😊 ...

دنـــــدون‌پـــــزشکــــه! 👨🏻💉

واقعـــاً فکر کردی شـوهـرشـه؟؟؟؟!!!😁😜😆😂
.
🔵 @khompare 🔴
تاریخ : 1397/08/23 | بازدید این مطلب : 4

ﺗﻨﻬـــــﺎ ﻣــَــــﺮﺩﯼ ﮐﻪ می‌تونه ﺑﻪ ﯾﻪ ﺯﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺑﮕﻪ ﺩهن‌تو ﺑﺒﻨـــﺪ،👨🏻 ﻭ ﺯﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺩهن‌شو ﺑﺒﻨﺪﻩ😊 ... دنـــــدون‌پـــــزشکــــه! 👨🏻💉 واقعـــاً فکر کردی شـوهـرشـه؟؟؟؟!!!😁😜😆😂 . 🔵 @khompare 🔴