🌀 ‌ شادی نمادی از زیستن آگاهانه است و نمایشی از سپاسگزاری در ...

🌀 ‌ شادی نمادی از زیستن آگاهانه است و نمایشی از سپاسگزاری در ...
اسرار روانشناسی❤

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
??HEDIYE??
??HEDIYE??
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 6
شهر : ارومیه
خاطرهKhatare
خاطرهKhatare
دختر | سن : 37 | محبوبیت : 6
شهر : رشت
روزگار تلخ
روزگار تلخ
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 2
شهر : زاهدان
🌀
‌ شادی
نمادی از زیستن آگاهانه است
و نمایشی از
سپاسگزاری در برابر یزدان پاک
ما وارث این تفکریم
شاد باش و شاد زندگی کن که
شاد زیستن
انتخاب است نه اتفاق.....😊😊

💟
تاریخ : 1397/08/29 | بازدید این مطلب : 27

🌀 ‌ شادی نمادی از زیستن آگاهانه است و نمایشی از سپاسگزاری در برابر یزدان پاک ما وارث این تفکریم شاد باش و شاد زندگی کن که شاد زیستن انتخاب است نه اتفاق.....😊😊 💟