خانواده یکی ازدانش‌آموزان کشته شدن درحمله انتحاری به یک آموز ...

خانواده یکی ازدانش‌آموزان کشته شدن درحمله انتحاری به یک آموز ...
کانال صرفا جهت اطلاع

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
نازنین
نازنین
دختر | سن : 76 | محبوبیت : 17
شهر : بندرعباس
Somaye‌
Somaye‌
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 3
شهر : دلفان
Star Sara
Star Sara
دختر | سن : 37 | محبوبیت : 11
شهر : تهران
خانواده یکی ازدانش‌آموزان کشته شدن درحمله انتحاری به یک آموزشگاه در کابل، هزینه مراسم ختم دخترشان راصرف آموزش میکنند

پدر مدینه می‌گوید: اگر یک دانش‌آموز ما را بکشید ما 5نفر دیگر رابه دانشگاه میفرستیم
تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 11

خانواده یکی ازدانش‌آموزان کشته شدن درحمله انتحاری به یک آموزشگاه در کابل، هزینه مراسم ختم دخترشان راصرف آموزش میکنند پدر مدینه می‌گوید: اگر یک دانش‌آموز ما را بکشید ما 5نفر دیگر رابه دانشگاه میفرستیم