شده تقدیر کسی باشی و قسمت نشود؟ سال‌ها گیر کسی باشی و قسمت ن ...

شده تقدیر کسی باشی و قسمت نشود؟ سال‌ها گیر کسی باشی و قسمت ن ...
کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
°°°°°
°°°°°
دختر | سن : 37 | محبوبیت : 15
شهر : تبریز
Ⓢ
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
ملو ویس
ملو ویس
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 3
شهر : شاهین دژ
شده تقدیر کسی باشی و قسمت نشود؟
سال‌ها گیر کسی باشی و قسمت نشود؟

پشت یک قلب به ظاهر خوش و یک خنده‌ی تلخ
شده زنجیر کسی باشی و قسمت نشود؟

👤 داریوش کشاورزnatali
تاریخ : 1397/08/27 | بازدید این مطلب : 17

شده تقدیر کسی باشی و قسمت نشود؟ سال‌ها گیر کسی باشی و قسمت نشود؟ پشت یک قلب به ظاهر خوش و یک خنده‌ی تلخ شده زنجیر کسی باشی و قسمت نشود؟ 👤 داریوش کشاورز natali