🔹برای پیشگیری از گودی کمر در هنگام نشستن کف پاها را به طور ص ...

🔹برای پیشگیری از گودی کمر در هنگام نشستن کف پاها را به طور ص ...
⚀دانستنیهای خوب پزشکی⚀

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
. .
. .
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 0
شهر : ارومیه
میثم
میثم
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 1
شهر : اردبیل
Saray
Saray
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
🔹برای پیشگیری از گودی کمر در هنگام نشستن کف پاها را به طور صاف بر روی زمین بگذارید

🔸از زیر پایی مناسب استفاده و هیچگاه پاهایتان را به صورت ضربدری، یا روی نوک پنجه نگه ندارید

🆔
تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 9

🔹برای پیشگیری از گودی کمر در هنگام نشستن کف پاها را به طور صاف بر روی زمین بگذارید 🔸از زیر پایی مناسب استفاده و هیچگاه پاهایتان را به صورت ضربدری، یا روی نوک پنجه نگه ندارید 🆔