مواد خوراکی نسبت به تیرماه سال گذشته چه میزان افزایش قیمت دا ...

مواد خوراکی نسبت به تیرماه سال گذشته چه میزان افزایش قیمت دا ...
مشهد چغوک

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Zahra
Zahra
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 2
شهر : مشهد
...*ZaHrA*...
...*ZaHrA*...
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 3
شهر : مشهد
M
M
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 3
شهر : سراوان
مواد خوراکی نسبت به تیرماه سال گذشته چه میزان افزایش قیمت داشتن ؟!
ینی اصحاب کهفم این تورمی که ما توی یکساله تحمل کردیم بعد ۳۰۰سال تحمل نکردن!😐

| کانال مشهدیها
تاریخ : 1397/08/27 | بازدید این مطلب : 20

مواد خوراکی نسبت به تیرماه سال گذشته چه میزان افزایش قیمت داشتن ؟! ینی اصحاب کهفم این تورمی که ما توی یکساله تحمل کردیم بعد ۳۰۰سال تحمل نکردن!😐 | کانال مشهدیها