🎗باشگاه سایپا محکوم شد 🔸پس از طرح شکایت سیامک کوروشی از باشگ ...

کانال ورزشی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
@/\/\i|/@|_i
@/\/\i|/@|_i
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 3
شهر : بندرانزلی
?
?
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 10
شهر : کاشان
Masoumeh
Masoumeh
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 4
شهر : میانه
🎗باشگاه سایپا محکوم شد

🔸پس از طرح شکایت سیامک کوروشی از باشگاه سایپا در کمیته وضعیت، این کمیته باشگاه مذکور را به پرداخت مبلغ 3/377/133/488 ریال محکوم کرد که این رای با تجدیدنظرخواهی باشگاه مواجه و به کمیته استیناف ارسال شد.

🔸براین اساس کمیته استیناف پس از بررسی مجدد پرونده، باشگاه سایپا را به پرداخت مبلغ 3/377/133/488 ریال به عنوان اصل خواسته و 64/342/669 ریال بابت هزینه خسارت دادرسی محکوم کرد.
@varzeshi
تاریخ : 1397/09/20 | بازدید این مطلب : 16

🎗باشگاه سایپا محکوم شد 🔸پس از طرح شکایت سیامک کوروشی از باشگاه سایپا در کمیته وضعیت، این کمیته باشگاه مذکور را به پرداخت مبلغ 3/377/133/488 ریال محکوم کرد که این رای با تجدیدنظرخواهی باشگاه مواجه و به کمیته استیناف ارسال شد. 🔸براین اساس کمیته استیناف پس از بررسی مجدد پرونده، باشگاه سایپا را به پرداخت مبلغ 3/377/133/488 ریال به عنوان اصل خواسته و 64/342/669 ریال بابت هزینه خسارت دادرسی محکوم کرد. @varzeshi