طوفان شدید در کعبه باعث کنار رفتن پرده ی خانه ی خدا شده که ت ...

طوفان شدید در کعبه باعث کنار رفتن پرده ی خانه ی خدا شده که ت ...
مردم اصفهان

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
?Mrym?
?Mrym?
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 10
شهر : پاكدشت
Helma
Helma
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 6
شهر : اردبیل
♥MAHROUKH♥
♥MAHROUKH♥
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 2
شهر : خرمشهر
طوفان شدید در کعبه باعث کنار رفتن پرده ی خانه ی خدا شده که تصویر فوق رو رقم زده ؛ تصویری که نشان از وجود "در" دوم در کعبه که بسته شده است

╭┅═🚰 🌊🚰═─╮

╰┅═🚰 🌊🚰═─╯
تاریخ : 1397/08/23 | بازدید این مطلب : 13

طوفان شدید در کعبه باعث کنار رفتن پرده ی خانه ی خدا شده که تصویر فوق رو رقم زده ؛ تصویری که نشان از وجود "در" دوم در کعبه که بسته شده است ╭┅═🚰 🌊🚰═─╮ ╰┅═🚰 🌊🚰═─╯