♦️ادامه روند کاهشی قیمت مرغ رئیس اتحادیه پرنده و ماهی: 🔹همچن ...

کانال آخرین خبر

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Ava (:
Ava (:
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
Asal.h
Asal.h
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
M. Janesar⭐
M. Janesar⭐
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
♦️ادامه روند کاهشی قیمت مرغ

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی:
🔹همچنان قیمت مرغ در بازار روند کاهشی داشته و مرغداران در حال متضرر شدن هستند.
🔹مرغ برای مصرف کننده با قیمت ۷ هزار و ۴۰۰ تومان و درب کشتارگاه ۶هزار و ۶۵۰ تومان به فروش می رسد.
🔹تخم مرغ تولید داخلی شانه ای ۱۶ هزار تومان و وارداتی‌ها نیز با قیمت ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش می رسد.
🔹تخم مرغ وارداتی مدتی است در بازار توزیع نشده و به دلیل کمبود تخم مرغ تولید داخل قیمت تخم مرغ افزایش یافته است

🔺اپ آخرین خبر👇🏻
goo.gl/1i2FjB
تاریخ : 1397/07/24 | بازدید این مطلب : 5

♦️ادامه روند کاهشی قیمت مرغ رئیس اتحادیه پرنده و ماهی: 🔹همچنان قیمت مرغ در بازار روند کاهشی داشته و مرغداران در حال متضرر شدن هستند. 🔹مرغ برای مصرف کننده با قیمت ۷ هزار و ۴۰۰ تومان و درب کشتارگاه ۶هزار و ۶۵۰ تومان به فروش می رسد. 🔹تخم مرغ تولید داخلی شانه ای ۱۶ هزار تومان و وارداتی‌ها نیز با قیمت ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش می رسد. 🔹تخم مرغ وارداتی مدتی است در بازار توزیع نشده و به دلیل کمبود تخم مرغ تولید داخل قیمت تخم مرغ افزایش یافته است 🔺اپ آخرین خبر👇🏻 goo.gl/1i2FjB