سرور اگر بتوانی بدون هیچ وابستگی خوشبخت باشی، اگر بتوانی در ...

سرور اگر بتوانی بدون هیچ وابستگی خوشبخت باشی، اگر بتوانی در  ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Mπ
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 13
شهر : اصفهان
Mah
Mah
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 5
شهر : كرمان
Baharesalamati
Baharesalamati
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 3
شهر : اصفهان
سرور

اگر بتوانی بدون هیچ وابستگی خوشبخت باشی،
اگر بتوانی در تنهایی مسرور باشی، کاملا تنها،
اگر برای سرورت به هیچ چیز نیاز نباشد،
تنها در آن صورت حقیقتا مسرور خواهی بود.


🆔
تاریخ : 1397/09/19 | بازدید این مطلب : 26

سرور اگر بتوانی بدون هیچ وابستگی خوشبخت باشی، اگر بتوانی در تنهایی مسرور باشی، کاملا تنها، اگر برای سرورت به هیچ چیز نیاز نباشد، تنها در آن صورت حقیقتا مسرور خواهی بود. 🆔