سرور اگر بتوانی بدون هیچ وابستگی خوشبخت باشی، اگر بتوانی در ...

سرور اگر بتوانی بدون هیچ وابستگی خوشبخت باشی، اگر بتوانی در  ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
??Shima??
??Shima??
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 9
شهر : قائم شهر
Fateme Bina
Fateme Bina
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 8
شهر : شیراز
Mohammad
Mohammad
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 1
شهر : مشهد
سرور

اگر بتوانی بدون هیچ وابستگی خوشبخت باشی،
اگر بتوانی در تنهایی مسرور باشی، کاملا تنها،
اگر برای سرورت به هیچ چیز نیاز نباشد،
تنها در آن صورت حقیقتا مسرور خواهی بود.


🆔
تاریخ : 1397/07/29 | بازدید این مطلب : 20

سرور اگر بتوانی بدون هیچ وابستگی خوشبخت باشی، اگر بتوانی در تنهایی مسرور باشی، کاملا تنها، اگر برای سرورت به هیچ چیز نیاز نباشد، تنها در آن صورت حقیقتا مسرور خواهی بود. 🆔