هرگاه از خود خالی شوی انرژی از فراسو بر تو هجوم می آورد و بی ...

هرگاه از خود خالی شوی انرژی از فراسو بر تو هجوم می آورد و بی ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
....
....
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 8
شهر : اهواز
سر نوشت بد نوشت
سر نوشت بد نوشت
دختر | سن : 31 | محبوبیت : 3
شهر : اهواز
.
.
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 5
شهر : بستك
هرگاه از خود خالی شوی انرژی از فراسو
بر تو هجوم می آورد و بی درنگ فضای درونی
تو را پر می کند
این هجوم انرژی از فراسو همان خداست
و مراقبه راه را برای آن هموار می کند.

اوشو

🆔
تاریخ : 1397/05/30 | بازدید این مطلب : 15

هرگاه از خود خالی شوی انرژی از فراسو بر تو هجوم می آورد و بی درنگ فضای درونی تو را پر می کند این هجوم انرژی از فراسو همان خداست و مراقبه راه را برای آن هموار می کند. اوشو 🆔