هرگاه از خود خالی شوی انرژی از فراسو بر تو هجوم می آورد و بی ...

هرگاه از خود خالی شوی انرژی از فراسو بر تو هجوم می آورد و بی ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Eliii
Eliii
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 9
شهر : تهران
محمد علی آگوشی
محمد علی آگوشی
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 1
شهر : قرچک
مسعود
مسعود
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 15
شهر : شاهرود
هرگاه از خود خالی شوی انرژی از فراسو
بر تو هجوم می آورد و بی درنگ فضای درونی
تو را پر می کند
این هجوم انرژی از فراسو همان خداست
و مراقبه راه را برای آن هموار می کند.

اوشو

🆔
تاریخ : 1397/09/23 | بازدید این مطلب : 32

هرگاه از خود خالی شوی انرژی از فراسو بر تو هجوم می آورد و بی درنگ فضای درونی تو را پر می کند این هجوم انرژی از فراسو همان خداست و مراقبه راه را برای آن هموار می کند. اوشو 🆔