سَرم بر شانه ات باشد کمرمَحصورِ بازویت نَفَس درسینه می میرد ...

سَرم بر شانه ات باشد  کمرمَحصورِ بازویت نَفَس درسینه می میرد ...
عاشقانه ❤️

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Hadis
Hadis
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 3
شهر : مریوان
 -
-
دختر | سن : 39 | محبوبیت : 9
شهر : تبریز
F Kh
F Kh
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 8
شهر : تهران
سَرم
بر شانه ات باشد
کمرمَحصورِ بازویت
نَفَس
درسینه می میرد
چه غوغائی کُنَد قلبم

🆔: ♥️
تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 21

سَرم بر شانه ات باشد کمرمَحصورِ بازویت نَفَس درسینه می میرد چه غوغائی کُنَد قلبم 🆔: ♥️