جابجائی و انتخاب شهردار پایتخت برای بار چهارم به مصلحت مردم ...

تهران من ✨

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
.....
.....
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 3
شهر : مشهد
رها
رها
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
Motahare♧
Motahare♧
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 2
شهر : قزوین
جابجائی و انتخاب شهردار پایتخت برای بار چهارم به مصلحت مردم و کشور نیست

🔻حسن رسولی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در تذکر به وزیر کشور و رئیس شورای عالی استان ها گفت:‏
💥انتخاب و انتصاب شهردار و خاتمه کاری بر اساس قانون و مقررات خاص بوده و تسّری دادن قانون (در حال تصویب ‏بازنشستگی) برای شهرداران منتخب و منصوب شده فاقد وجاهت قانونی است.‏
💥علاوه بر این استدلال حقوقی از منظر مدیریتی و صیانت از حقوق شهروندان تهران نیز جابجائی و انتخاب شهردار پایتخت برای ‏بار چهارم به مصلحت مردم و کشور نیست. از رئیس شورایعالی استانها و وزیر محترم کشور رئیس محترم مجلس شورای ‏اسلامی تقاضا می کنم با استفاده از اختیارات قانونی خود و به نحو ممکن از ایجاد تزلزل در مدیریت شهری تهران و سایر کلان ‏شهرها ممانعت بعمل آورند.‏
💥‏‌ اجرای بند 1 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و ‏اصلاحات و الحاقات بعدی که بعمل می آید. پس از سیر مراحل تصویب و عدم اعتراض هیأت تطبیق مصوبات مستقر از ‏فرمانداری مربوطه به وزیر کشور اعلام می شود. وزارت کشور یا استانداری پس از تطبیق شرایط احراز سمت شهرداری با فرد ‏یا افراد انتخابی و انجام مراحل استعلامات حراستی با حکم وزیر کشور یا استاندار نسبت به صدور حکم و انتصاب وی اقدام می ‏کند.‏
💥 به موجب تبصره 4 بند 1 ماده 80 قانون یاد شده موارد و شرایط خاتمه خدمت شهردار بصورت مخصوص مورد تصریح قرار ‏گرفته است. در حقیقت استعفاء یا برکناری از طریق استیضاح شورای اسلامی شهر است، بنابراین سمت شهردار و چگونگی ‏نصب و خاتمه کار وی از سایر سمت ها و چگونگی نصب و خاتمه کار آنها متفاوت بوده و از این جهت به صورت استثنائی و ‏در قانونی خاص ( قانون فوق الذکر ) موضوع حکم واقع شده است. بر این اساس بند 1 ماده 80 قانون مذکور قاعده ای خاص و ‏مقدم است و با قانون عام موخر ( طرح مصوب منع به کار گیری بازنشستگان ) منسوخ نمی شود .‏
💥قانونگذار صراحتاً موارد بکارگیری و خاتمه کاری شهردار را تصریحا تعیین کرده است. این حکم قانونی در صورت تصویب و ‏ابلاغ طرح مذکور ملغی نمی شود. تا شورای اسلامی شهر تهران – ری و تجریش اقدامی به عمل نیاورد شهردار تا پایان دوره به ‏خدمت خود ادامه می دهد. ‏
💥قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 شهرداری ها به لحاظ ارائه خدمات عمومی به شهروندان در زمرۀ نهادهای ‏عمومی غیر دولتی در ماده 5 این قانون بعنوان دستگاه اجرائی نام برده شده است. گفت لیکن در ماده 117 همین قانون نهادهای ‏عمومی غیر دولتی از شمول مقررات این قانون مستثنی شده‌اند. مقررات موضوع قانون که بیشتر بر مسائل انتصابات، حقوق و ‏مزایای مدیران و کارکنان دستگاه های اجرائی است، شهرداران را از بهره مندی مزایای این قانون محروم کرده است.‏

@mytehranir
تاریخ : 1397/08/22 | بازدید این مطلب : 8

جابجائی و انتخاب شهردار پایتخت برای بار چهارم به مصلحت مردم و کشور نیست 🔻حسن رسولی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در تذکر به وزیر کشور و رئیس شورای عالی استان ها گفت:‏ 💥انتخاب و انتصاب شهردار و خاتمه کاری بر اساس قانون و مقررات خاص بوده و تسّری دادن قانون (در حال تصویب ‏بازنشستگی) برای شهرداران منتخب و منصوب شده فاقد وجاهت قانونی است.‏ 💥علاوه بر این استدلال حقوقی از منظر مدیریتی و صیانت از حقوق شهروندان تهران نیز جابجائی و انتخاب شهردار پایتخت برای ‏بار چهارم به مصلحت مردم و کشور نیست. از رئیس شورایعالی استانها و وزیر محترم کشور رئیس محترم مجلس شورای ‏اسلامی تقاضا می کنم با استفاده از اختیارات قانونی خود و به نحو ممکن از ایجاد تزلزل در مدیریت شهری تهران و سایر کلان ‏شهرها ممانعت بعمل آورند.‏ 💥‏‌ اجرای بند 1 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و ‏اصلاحات و الحاقات بعدی که بعمل می آید. پس از سیر مراحل تصویب و عدم اعتراض هیأت تطبیق مصوبات مستقر از ‏فرمانداری مربوطه به وزیر کشور اعلام می شود. وزارت کشور یا استانداری پس از تطبیق شرایط احراز سمت شهرداری با فرد ‏یا افراد انتخابی و انجام مراحل استعلامات حراستی با حکم وزیر کشور یا استاندار نسبت به صدور حکم و انتصاب وی اقدام می ‏کند.‏ 💥 به موجب تبصره 4 بند 1 ماده 80 قانون یاد شده موارد و شرایط خاتمه خدمت شهردار بصورت مخصوص مورد تصریح قرار ‏گرفته است. در حقیقت استعفاء یا برکناری از طریق استیضاح شورای اسلامی شهر است، بنابراین سمت شهردار و چگونگی ‏نصب و خاتمه کار وی از سایر سمت ها و چگونگی نصب و خاتمه کار آنها متفاوت بوده و از این جهت به صورت استثنائی و ‏در قانونی خاص ( قانون فوق الذکر ) موضوع حکم واقع شده است. بر این اساس بند 1 ماده 80 قانون مذکور قاعده ای خاص و ‏مقدم است و با قانون عام موخر ( طرح مصوب منع به کار گیری بازنشستگان ) منسوخ نمی شود .‏ 💥قانونگذار صراحتاً موارد بکارگیری و خاتمه کاری شهردار را تصریحا تعیین کرده است. این حکم قانونی در صورت تصویب و ‏ابلاغ طرح مذکور ملغی نمی شود. تا شورای اسلامی شهر تهران – ری و تجریش اقدامی به عمل نیاورد شهردار تا پایان دوره به ‏خدمت خود ادامه می دهد. ‏ 💥قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 شهرداری ها به لحاظ ارائه خدمات عمومی به شهروندان در زمرۀ نهادهای ‏عمومی غیر دولتی در ماده 5 این قانون بعنوان دستگاه اجرائی نام برده شده است. گفت لیکن در ماده 117 همین قانون نهادهای ‏عمومی غیر دولتی از شمول مقررات این قانون مستثنی شده‌اند. مقررات موضوع قانون که بیشتر بر مسائل انتصابات، حقوق و ‏مزایای مدیران و کارکنان دستگاه های اجرائی است، شهرداران را از بهره مندی مزایای این قانون محروم کرده است.‏ @mytehranir