رفتم تست صدا خانومه گفت چه صداهایی میتونی در بیاری من گفتم ص ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
☆Atena☆
☆Atena☆
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 8
شهر : تهران
??.. 😒😒
??.. 😒😒
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 7
شهر : تهران
?Nastaran?
?Nastaran?
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 12
شهر : تبریز
رفتم تست صدا

خانومه گفت چه صداهایی میتونی در بیاری

من گفتم صدای آدمای معروفو میتونم تقلید کنم

خانومه گفت : عه چه خوب اینکه عالیه، در بیار ببینم

منم کشیدم پایین درآوردم نشونش دادم
بهم گفت گمشو بیرون😐😂😂🆔 @Khandehabadd 🆔
تاریخ : 1397/09/22 | بازدید این مطلب : 10

رفتم تست صدا خانومه گفت چه صداهایی میتونی در بیاری من گفتم صدای آدمای معروفو میتونم تقلید کنم خانومه گفت : عه چه خوب اینکه عالیه، در بیار ببینم منم کشیدم پایین درآوردم نشونش دادم بهم گفت گمشو بیرون😐😂😂 🆔 @Khandehabadd 🆔