🔸🔹🔸 🦋هفتـاد_حـج 💚 امام صـادق (؏) ؛ صلوات بر محمد و آل محمد م ...

🔸🔹🔸 🦋هفتـاد_حـج 💚 امام صـادق (؏) ؛ صلوات بر محمد و آل محمد م ...
❁ کانال امام رضا ع ❁

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Elama
Elama
دختر | سن : 76 | محبوبیت : 1
شهر : دزفول
Fatemeh
Fatemeh
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 9
شهر : نظرآباد
fatεmεh
fatεmεh
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : سمنان
🔸🔹🔸
🦋هفتـاد_حـج

💚 امام صـادق (؏) ؛
صلوات بر محمد و آل محمد میان
فریضه ظـهر و عـصر با هفـتاد حـج
برابرے می ڪند

📔 رهنماے گرفتاران ۲۷۵


⭐️ ⭐️
تاریخ : 1397/08/27 | بازدید این مطلب : 9

🔸🔹🔸 🦋هفتـاد_حـج 💚 امام صـادق (؏) ؛ صلوات بر محمد و آل محمد میان فریضه ظـهر و عـصر با هفـتاد حـج برابرے می ڪند 📔 رهنماے گرفتاران ۲۷۵ ⭐️ ⭐️