گوشت قربانی را بلافاصله بعد از ذبح مصرف نکنید گوشت قربانی بر ...

گوشت قربانی را بلافاصله بعد از ذبح مصرف نکنید گوشت قربانی بر ...
🐓 خروس جنگی🎃

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
 -
-
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
M
M
دختر | سن : 35 | محبوبیت : 2
شهر : شیراز
Sam_ira
Sam_ira
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 8
شهر : آباده
گوشت قربانی را بلافاصله بعد از ذبح مصرف نکنید

گوشت قربانی برای جلوگیری از انتقال بیماری های مشترک بین انسان و دام، باید حداقل 24 ساعت پس از ذبح در یخچال نگهداری و سپس مصرف شود

🆔 🐓
تاریخ : 1397/08/23 | بازدید این مطلب : 14

گوشت قربانی را بلافاصله بعد از ذبح مصرف نکنید گوشت قربانی برای جلوگیری از انتقال بیماری های مشترک بین انسان و دام، باید حداقل 24 ساعت پس از ذبح در یخچال نگهداری و سپس مصرف شود 🆔 🐓