تو داروخونه بودم دختره اومد درجه تب میخواست فروشنده گفت دیجی ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
.. ..
.. ..
دختر | سن : 99 | محبوبیت : 2
شهر : كرمان
.•♫•♬•ḅ_ḳ_3 •♬•♫•.
.•♫•♬•ḅ_ḳ_3 •♬•♫•.
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 2
شهر : مریوان
ɱÅǶƊȉƎǶ?
ɱÅǶƊȉƎǶ?
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 10
شهر : گرمسار
تو داروخونه بودم دختره اومد درجه تب میخواست
فروشنده گفت دیجیتالیشو دارم که در صورت تب بالا زنگ میزنهدختره برگشت گفت به گوشیم زنگ میزنه یا به تلفن خونمون😐
خدا بیامرزه دکترو با نفس مصنوعی هم برنگشت😂@Khandehabadd
تاریخ : 1397/08/29 | بازدید این مطلب : 8

تو داروخونه بودم دختره اومد درجه تب میخواست فروشنده گفت دیجیتالیشو دارم که در صورت تب بالا زنگ میزنه دختره برگشت گفت به گوشیم زنگ میزنه یا به تلفن خونمون😐 خدا بیامرزه دکترو با نفس مصنوعی هم برنگشت😂 @Khandehabadd