‏یکی باید باشه که هروقت از همه چیزو همه کس خسته شدی بگاییش😌 ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Telegram
Telegram
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 1
شهر : امیدیه
32662 امیر حسین
32662 امیر حسین
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 2
شهر : بوشهر
Farshad
Farshad
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 4
شهر : پردیس
‏یکی باید باشه که هروقت از همه چیزو همه کس خسته شدی بگاییش😌
(نه پس توقع داشتی با این همه خستگی بشینم باهاش چایی بخورم؟!)😏🆔 @Khandehabadd 🆔
تاریخ : 1397/08/23 | بازدید این مطلب : 8

‏یکی باید باشه که هروقت از همه چیزو همه کس خسته شدی بگاییش😌 (نه پس توقع داشتی با این همه خستگی بشینم باهاش چایی بخورم؟!)😏 🆔 @Khandehabadd 🆔