‏زهرانعمتی باسهل‌انگاری ازمسابقات تیروکمان حذف شد نعمتی: به ...

‏زهرانعمتی باسهل‌انگاری ازمسابقات تیروکمان حذف شد نعمتی: به  ...
کانال صرفا جهت اطلاع

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
عطیه
عطیه
دختر | سن : 99 | محبوبیت : 9
شهر : تهران
احد
احد
دختر | سن : 29 | محبوبیت : 3
شهر : تبریز
sh
sh
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : شیراز
‏زهرانعمتی باسهل‌انگاری ازمسابقات تیروکمان حذف شد

نعمتی: به من اعلام شد مرحله بعدپس ازناهاربرگزارمیشودازاینرو محل راترک کردم وبه یکباره آمدندوگفتندبایدمسابقه دهم امااین فرصت داده نشد
تاریخ : 1397/08/23 | بازدید این مطلب : 15

‏زهرانعمتی باسهل‌انگاری ازمسابقات تیروکمان حذف شد نعمتی: به من اعلام شد مرحله بعدپس ازناهاربرگزارمیشودازاینرو محل راترک کردم وبه یکباره آمدندوگفتندبایدمسابقه دهم امااین فرصت داده نشد