دلار با ۱۰۴۸۰ تومان به سنا برگشت بعد از حذف نرخ دلار از ساما ...

دلار با ۱۰۴۸۰ تومان به سنا برگشت بعد از حذف نرخ دلار از ساما ...
کانال صرفا جهت اطلاع

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
شکلات تلخ
شکلات تلخ
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 3
شهر : خاتم
Ali.b
Ali.b
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 1
شهر : دامغان
♡
دختر | سن : 99 | محبوبیت : 7
شهر : تهران
دلار با ۱۰۴۸۰ تومان به سنا برگشت

بعد از حذف نرخ دلار از سامانه سنا در روزهای گذشته، امروز بار دیگر با نرخ ۱۰ هزار و ۴۸۰ تومان به سامانه برگشته است

صرفا جهت اطلاع:


تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 27

دلار با ۱۰۴۸۰ تومان به سنا برگشت بعد از حذف نرخ دلار از سامانه سنا در روزهای گذشته، امروز بار دیگر با نرخ ۱۰ هزار و ۴۸۰ تومان به سامانه برگشته است صرفا جهت اطلاع: