حذف زهرا نعمتی بخاطر بی مسئولیتی سرپرست و سرمربی تیم ملی برخ ...

حذف زهرا نعمتی بخاطر بی مسئولیتی سرپرست و سرمربی تیم ملی برخ ...
اخبار تبريزمن

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Fatemeh
Fatemeh
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 10
شهر : بوشهر
داوود خردمند
داوود خردمند
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 0
شهر : سرباز
ایران
ایران
دختر | سن : 31 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
حذف زهرا نعمتی بخاطر بی مسئولیتی سرپرست و سرمربی تیم ملی

برخی ها انگار برای سیاحت و ضایفت عازم اندونزی شده اند....


تاریخ : 1397/08/27 | بازدید این مطلب : 9

حذف زهرا نعمتی بخاطر بی مسئولیتی سرپرست و سرمربی تیم ملی برخی ها انگار برای سیاحت و ضایفت عازم اندونزی شده اند....