عملکرد مربیان کیسه بعد از انجام ۲۷ بازی؛ همونطور که میبینید ...

عملکرد مربیان کیسه بعد از انجام ۲۷ بازی؛ همونطور که میبینید  ...
هواداران پرسپولیس

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
زهرا
زهرا
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 3
شهر : بهار
U. F.
U. F.
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 12
شهر : تهران
زحـرا
زحـرا
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 57
شهر : مرودشت
عملکرد مربیان کیسه بعد از انجام ۲۷ بازی؛ همونطور که میبینید منصوریان هیچ فرقی با شوفر ۱ میلیون دلاری نداره

تنها دستاورد شفر نسبت به منصوریان یه بازی بوده؛ به جای اینکه ببازه مساوی کرده!
🔴
تاریخ : 1397/08/24 | بازدید این مطلب : 11

عملکرد مربیان کیسه بعد از انجام ۲۷ بازی؛ همونطور که میبینید منصوریان هیچ فرقی با شوفر ۱ میلیون دلاری نداره تنها دستاورد شفر نسبت به منصوریان یه بازی بوده؛ به جای اینکه ببازه مساوی کرده! 🔴