-روزت مبارک +چه روزی !؟ -روز پزشک دیگه... +ولی من که پزشک نی ...

-روزت مبارک +چه روزی !؟ -روز پزشک دیگه... +ولی من که پزشک نی ...
صدای زندگی 🔊

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Samane
Samane
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 15
شهر : خمینی شهر
Saniya
Saniya
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 1
شهر : اصفهان
ziya
ziya
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 5
شهر : کرمانشاه
-روزت مبارک
+چه روزی !؟
-روز پزشک دیگه...
+ولی من که پزشک نیستم.
-مهم نیس درسش رو نخوندی، حال منو که خوب میکنی.

👤توحید خانزاده

join →
تاریخ : 1397/08/22 | بازدید این مطلب : 18

-روزت مبارک +چه روزی !؟ -روز پزشک دیگه... +ولی من که پزشک نیستم. -مهم نیس درسش رو نخوندی، حال منو که خوب میکنی. 👤توحید خانزاده join →