اولین روز شهریور هم ازراه رسید خوبیابد مرداد تمام شد الهي شه ...

اولین روز شهریور هم ازراه رسید خوبیابد مرداد تمام شد الهي شه ...
⚀دانستنیهای خوب پزشکی⚀

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Mahsa
Mahsa
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 8
شهر : شیراز
zizi
zizi
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 18
شهر : اردبیل
▂▃▄▅▆▇█▓▒░░▒▓█▇▆▅▄▃▂
▂▃▄▅▆▇█▓▒░░▒▓█▇▆▅▄▃▂
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 9
شهر : اهواز
اولین روز
شهریور هم
ازراه رسید
خوب"یابد
مرداد تمام شد
الهي
شهریور ماه
براتون
"برکت،شادي"
"آرامش"خوشبختي
موفقیت ونگاه خدا"
رابه همراه داشته باشه
"الهی آمین"
روزاول شهریور زیبا

تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 11

اولین روز شهریور هم ازراه رسید خوب"یابد مرداد تمام شد الهي شهریور ماه براتون "برکت،شادي" "آرامش"خوشبختي موفقیت ونگاه خدا" رابه همراه داشته باشه "الهی آمین" روزاول شهریور زیبا