نحوه سلام دادن تو کشورای مختلف😂 ترکیه‌ای اومد گفت دیشب فهمید ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
S
S
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 3
شهر : شیراز
Môßîñâ
Môßîñâ
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 2
شهر : مرودشت
__hwnix__
__hwnix__
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 2
شهر : بوشهر
نحوه سلام دادن تو کشورای مختلف😂
ترکیه‌ای اومد گفت دیشب فهمیدم ۴ تا بابا دارم😂😂😂🆔
تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 11

نحوه سلام دادن تو کشورای مختلف😂 ترکیه‌ای اومد گفت دیشب فهمیدم ۴ تا بابا دارم😂😂😂 🆔