با چیزی که امروز هستی آینده متفاوت نخواهی داشت...برای داشتن ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
بدون نام
بدون نام
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 2
شهر : اردكان
P
P
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 4
شهر : اصفهان
Nafas
Nafas
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 9
شهر : ارومیه
با چیزی که امروز هستی آینده متفاوت نخواهی داشت...برای داشتن آینده ای متفاوت باید خودت رو تغییر بدی...میربابا
SenC @kafiha
تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 9

با چیزی که امروز هستی آینده متفاوت نخواهی داشت...برای داشتن آینده ای متفاوت باید خودت رو تغییر بدی... میربابا SenC @kafiha