حال بهتری خواهیم داشت اگر دست بر داریم از فردی که لیاقت محبت ...

حال بهتری خواهیم داشت اگر دست بر داریم از فردی که لیاقت محبت ...
انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Baran
Baran
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 2
شهر : شیراز
abdollah .
abdollah .
دختر | سن : 32 | محبوبیت : 0
شهر : رباطكریم
^_^
^_^
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 2
شهر : شهربابك
حال بهتری خواهیم داشت اگر دست بر داریم از فردی که لیاقت محبت ندارد دشمنی که ارزش جنگیدن ندارد حقی که ارزش گرفتن ندارد و فکری که ارزش اندیشیدن ندارد...

💢
تاریخ : 1397/08/28 | بازدید این مطلب : 16

حال بهتری خواهیم داشت اگر دست بر داریم از فردی که لیاقت محبت ندارد دشمنی که ارزش جنگیدن ندارد حقی که ارزش گرفتن ندارد و فکری که ارزش اندیشیدن ندارد... 💢