جون تو اگه بذارم (دقیقا میذاره) به خدا من که تعارف ندارم (دق ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
.
.
دختر | سن : 24 | محبوبیت : 6
شهر : بیرجند

دختر | سن : 21 | محبوبیت : 6
شهر : شهرضا
کیمیا
کیمیا
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 1
شهر : اصفهان
جون تو اگه بذارم (دقیقا میذاره)

به خدا من که تعارف ندارم (دقیقا تعارف داره)

اوکی خوش بگذره (دقیقا کوفتت بشه)

اصلا مسئله پولش نیست (دقیقا مسئله پولشه)

خیالت راحت بابا (دقیقا نگرانش باید باشی)😂😂


"آشنایی با افعال معکوس زبان فارسی"🆔 @Khandehabadd
تاریخ : 1397/08/28 | بازدید این مطلب : 7

جون تو اگه بذارم (دقیقا میذاره) به خدا من که تعارف ندارم (دقیقا تعارف داره) اوکی خوش بگذره (دقیقا کوفتت بشه) اصلا مسئله پولش نیست (دقیقا مسئله پولشه) خیالت راحت بابا (دقیقا نگرانش باید باشی)😂😂 "آشنایی با افعال معکوس زبان فارسی" 🆔 @Khandehabadd