آسیب‌های_بی‌فرهنگی به جلوه های شهری شهر من رشد نخواهد کرد مگ ...

آسیب‌های_بی‌فرهنگی به جلوه های شهری شهر من رشد نخواهد کرد مگ ...
مبارکه سلام

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
AmirHossein
AmirHossein
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 5
شهر : شیراز
Raana🍭❤
Raana🍭❤
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 2
شهر : تبریز
 -
-
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 8
شهر : تهران
آسیب‌های_بی‌فرهنگی
به جلوه های شهری

شهر من رشد نخواهد کرد مگر اینکه نمادهای بی فرهنگی از آن زدوده شود.
فرهنگ از من و تو جامعە‌ای بە وسعت تاریخ خواهد ساخت
لطفا بی‌فرهنگ نباشیم


تاریخ : 1397/08/24 | بازدید این مطلب : 14

آسیب‌های_بی‌فرهنگی به جلوه های شهری شهر من رشد نخواهد کرد مگر اینکه نمادهای بی فرهنگی از آن زدوده شود. فرهنگ از من و تو جامعە‌ای بە وسعت تاریخ خواهد ساخت لطفا بی‌فرهنگ نباشیم