بغداد همونی نبود که کیسه کشا تا چند ماه پیش از دکلش بالا میر ...

بغداد همونی نبود که کیسه کشا تا چند ماه پیش از دکلش بالا میر ...
هواداران پرسپولیس

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
MEHDI
MEHDI
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 4
شهر : شیراز
A
A
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 5
شهر : تهران
محمد انواری
محمد انواری
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 2
شهر : تبریز
بغداد همونی نبود که کیسه کشا تا چند ماه پیش از دکلش بالا میرفتن؟ :))

🔴
تاریخ : 1397/08/28 | بازدید این مطلب : 14

بغداد همونی نبود که کیسه کشا تا چند ماه پیش از دکلش بالا میرفتن؟ :)) 🔴