قلمت را بردار بنـویس ازهمـه خوبیها زندگی، عشق امید و هـر آنچ ...

قلمت را بردار بنـویس ازهمـه خوبیها زندگی، عشق امید و هـر آنچ ...
انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Golsa
Golsa
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 6
شهر : شیراز
S
S
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 2
شهر : شهریار
Toutiya
Toutiya
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 2
شهر : گرگان
قلمت را بردار بنـویس
ازهمـه خوبیها زندگی،
عشق امید و هـر آنچه
برروی زمین زیبــاست
گـل مریم،گــــل رُز
روی کاغــذ بنویس
زندگی باهمه تلخی
هایش زیباســــــت

💢
تاریخ : 1397/08/27 | بازدید این مطلب : 5

قلمت را بردار بنـویس ازهمـه خوبیها زندگی، عشق امید و هـر آنچه برروی زمین زیبــاست گـل مریم،گــــل رُز روی کاغــذ بنویس زندگی باهمه تلخی هایش زیباســــــت 💢