گرفتن دست عزیزان برای تسکین آنها، واقعا به کاهش درد آنها کمک ...

گرفتن دست عزیزان برای تسکین آنها، واقعا به کاهش درد آنها کمک ...
انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Bita
Bita
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 1
شهر : قائم شهر
سامان
سامان
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 0
شهر : ملارد
mona
mona
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
گرفتن دست عزیزان برای تسکین آنها، واقعا به کاهش درد آنها کمک میکند !
در این هنگام بخشی از مغز به نام
« قشر کمربندی قدامی » فعال میشود که با احساس درد، همدلی و عملکرد قلب ارتباط دارد !


تاریخ : 1397/08/27 | بازدید این مطلب : 11

گرفتن دست عزیزان برای تسکین آنها، واقعا به کاهش درد آنها کمک میکند ! در این هنگام بخشی از مغز به نام « قشر کمربندی قدامی » فعال میشود که با احساس درد، همدلی و عملکرد قلب ارتباط دارد !