💫the worst part of it all wasnt losing him ! it was losing m ...

💫the worst part of it all wasnt losing him ! it was losing m ...
in the your name ;)

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Ali
Ali
دختر | سن : 99 | محبوبیت : 1
شهر : بوشهر
سامان
سامان
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 2
شهر : بوشهر
Shahin
Shahin
دختر | سن : 77 | محبوبیت : 0
شهر : کوار
💫the worst part of it all wasn't losing him ! it was losing me

بدترین قسمت از دست دادنش نبود
از دست دادن خودم بود😌


تاریخ : 1397/09/21 | بازدید این مطلب : 21

💫the worst part of it all wasn't losing him ! it was losing me بدترین قسمت از دست دادنش نبود از دست دادن خودم بود😌