تنها زمانى صبورخواهى شد، كه صبر را يکقدرت بدانی نه يك ضعف... ...

کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
............
............
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 6
شهر : بندرعباس
Aida
Aida
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 4
شهر : تربت جام
H ....
H ....
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 4
شهر : کوار
تنها زمانى "صبور"خواهى شد، كه صبر را يک"قدرت" بدانی نه يك "ضعف"...
آنچه ويرانمان مى كند، روزگار نيست!!!
حوصله ی "كوچك"، براى "آرزوهاى بزرگ" ماست...

تاریخ : 1397/09/19 | بازدید این مطلب : 21

تنها زمانى "صبور"خواهى شد، كه صبر را يک"قدرت" بدانی نه يك "ضعف"... آنچه ويرانمان مى كند، روزگار نيست!!! حوصله ی "كوچك"، براى "آرزوهاى بزرگ" ماست... ‎