مشكل جامعه این است که همه میخواهند آدم مهمی باشند و هیچ کس ن ...

مشكل جامعه این است که همه میخواهند آدم مهمی باشند و هیچ کس ن ...
انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
M...
M...
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 5
شهر : اصفهان
Nazli
Nazli
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 4
شهر : کرج
Hamed
Hamed
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 1
شهر : پاكدشت
مشكل جامعه این است که همه میخواهند آدم مهمی باشند
و هیچ کس نمیخواهد فرد مفیدی باشد !

وینستون_چرچیل

💢
تاریخ : 1397/05/23 | بازدید این مطلب : 28

مشكل جامعه این است که همه میخواهند آدم مهمی باشند و هیچ کس نمیخواهد فرد مفیدی باشد ! وینستون_چرچیل 💢