روکش دندان ۳۴۰ تومان ترمیم با آمالگام درجه یک ۱۲۰ توما ...

روکش دندان      ۳۴۰ تومان ترمیم با آمالگام درجه یک  ۱۲۰ توما ...
🐓 خروس جنگی🎃

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
مریم
مریم
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 2
شهر : جیرفت
Rojan
Rojan
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 2
شهر : آبادان
H.karimi
H.karimi
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
روکش دندان ۳۴۰ تومان

ترمیم با آمالگام درجه یک ۱۲۰ تومان

عصب کشی ۳کانال با ترمیم ۳۵۰ تومان

نمونه کارها و بقیه تعرفه ها در لینک زیر


تاریخ : 1397/07/24 | بازدید این مطلب : 19

روکش دندان ۳۴۰ تومان ترمیم با آمالگام درجه یک ۱۲۰ تومان عصب کشی ۳کانال با ترمیم ۳۵۰ تومان نمونه کارها و بقیه تعرفه ها در لینک زیر