روکش دندان ۳۴۰ تومان ترمیم با آمالگام درجه یک ۱۲۰ توما ...

روکش دندان      ۳۴۰ تومان ترمیم با آمالگام درجه یک  ۱۲۰ توما ...
🐓 خروس جنگی🎃

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
توران حیدری
توران حیدری
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 0
شهر : تهران
Yganeh
Yganeh
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
_mrym
_mrym
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 6
شهر : رودبار
روکش دندان ۳۴۰ تومان

ترمیم با آمالگام درجه یک ۱۲۰ تومان

عصب کشی ۳کانال با ترمیم ۳۵۰ تومان

نمونه کارها و بقیه تعرفه ها در لینک زیر


تاریخ : 1397/05/27 | بازدید این مطلب : 16

روکش دندان ۳۴۰ تومان ترمیم با آمالگام درجه یک ۱۲۰ تومان عصب کشی ۳کانال با ترمیم ۳۵۰ تومان نمونه کارها و بقیه تعرفه ها در لینک زیر