هر اندیشه که می‌پوشی درون خلوت سینه نشان و رنگ اندیشه ز دل پ ...

هر اندیشه که می‌پوشی درون خلوت سینه نشان و رنگ اندیشه ز دل پ ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
محمد هانی
محمد هانی
دختر | سن : 68 | محبوبیت : 4
شهر : نیشابور
ادریس سینا
ادریس سینا
دختر | سن : 34 | محبوبیت : 1
شهر : مهاباد
roya
roya
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 17
شهر : تهران
هر اندیشه که می‌پوشی
درون خلوت سینه

نشان و رنگ اندیشه
ز دل پیداست بر سیما

حضرت_مولانا

🆔
تاریخ : 1397/08/30 | بازدید این مطلب : 19

هر اندیشه که می‌پوشی درون خلوت سینه نشان و رنگ اندیشه ز دل پیداست بر سیما حضرت_مولانا 🆔