تنها راه رشدوتعالی،آگاهی است وقتی آگاه هستی باعث تغییر رفتار ...

تنها راه رشدوتعالی،آگاهی است وقتی آگاه هستی باعث تغییر رفتار ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
. .
. .
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
( °_° ) ო ( °_° )
( °_° ) ო ( °_° )
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 5
شهر : تبریز
🏹A . S . N .A🏹
🏹A . S . N .A🏹
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 4
شهر : رشت
تنها راه رشدوتعالی،آگاهی است
وقتی آگاه هستی باعث تغییر
رفتارهای منفی خودبه مثبت خواهی شد
پذیرشت قوی شده
قبول مسئولیت خواهی کرد
ودرعدم دفاع مستقرخواهی بود
درنتیجه صلح وآرامش بیشتری
راتجربه خواهی نمود
تاریخ : 1397/08/24 | بازدید این مطلب : 19

تنها راه رشدوتعالی،آگاهی است وقتی آگاه هستی باعث تغییر رفتارهای منفی خودبه مثبت خواهی شد پذیرشت قوی شده قبول مسئولیت خواهی کرد ودرعدم دفاع مستقرخواهی بود درنتیجه صلح وآرامش بیشتری راتجربه خواهی نمود