تهران قدیم اصفهان قدیم ⏰ سال ۱۳۳۵ خیابان‌ها و مردم ۶۰ سال پی ...

تهران قدیم اصفهان قدیم ⏰ سال ۱۳۳۵ خیابان‌ها و مردم ۶۰ سال پی ...
🌏 عجایب جهان 🌏

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Salar Feizy
Salar Feizy
دختر | سن : 29 | محبوبیت : 1
شهر : کرج
Yeganeh
Yeganeh
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 2
شهر : نكا
Mahsa
Mahsa
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 2
شهر : بوشهر
تهران قدیم
اصفهان قدیم
⏰ سال ۱۳۳۵
خیابان‌ها و مردم ۶۰ سال پیش را در این فیلم ببینید 👇
تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 14

تهران قدیم اصفهان قدیم ⏰ سال ۱۳۳۵ خیابان‌ها و مردم ۶۰ سال پیش را در این فیلم ببینید 👇