📢صدای مردم👆👆👆 فيلم تصادف رو از دوربين گرفتم ولى نميتونم بفرس ...

کانال اردبیل آذ Ardabil Az

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Bn
Bn
دختر | سن : 29 | محبوبیت : 10
شهر : تهران
بااببب
بااببب
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 2
شهر : قزوین
Hami
Hami
دختر | سن : 99 | محبوبیت : 2
شهر : دامغان
📢صدای مردم👆👆👆

فيلم تصادف رو از دوربين گرفتم ولى نميتونم بفرستم فقط اينو ميتونم بگم كه واقعا سرعتش زياد بود و اون جوون كه بين تير برق و ماشين ضربه ديده لگنش از چند جا شكستگى داره و مثانه اش هم آسيب ديده خودم رفتم بيمارستان فاطمى از نزديك حالش رو جويا شدم من كه اونجا بودم بيهوش بود
من همسايه بغل اون نمايشگاهم اون جوون هم دوسته من
لطفا و خواهشمنديم توو اين مسير سرعتگير نصب كنن
@ardabil_az
تاریخ : 1397/08/29 | بازدید این مطلب : 10

📢صدای مردم👆👆👆 فيلم تصادف رو از دوربين گرفتم ولى نميتونم بفرستم فقط اينو ميتونم بگم كه واقعا سرعتش زياد بود و اون جوون كه بين تير برق و ماشين ضربه ديده لگنش از چند جا شكستگى داره و مثانه اش هم آسيب ديده خودم رفتم بيمارستان فاطمى از نزديك حالش رو جويا شدم من كه اونجا بودم بيهوش بود من همسايه بغل اون نمايشگاهم اون جوون هم دوسته من لطفا و خواهشمنديم توو اين مسير سرعتگير نصب كنن @ardabil_az