‏نوشته : تنها بخاطر لحظه ای که میخندی خدا را میبخشم تصور کن ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Atiye
Atiye
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
Helia
Helia
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
مهناز
مهناز
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 9
شهر : کرج
‏نوشته :
تنها بخاطر لحظه ای که میخندی خدا را میبخشم

تصور کن کائنات ، جهان هستی و اشرف مخلوقات رو عرض ۶ روز خلق کنی
بعد طرف واسه بخشیدنت شرط بذاره سر خنده ی یه عنچوچک😐


🆔 @Khandehabadd
تاریخ : 1397/08/30 | بازدید این مطلب : 12

‏نوشته : تنها بخاطر لحظه ای که میخندی خدا را میبخشم تصور کن کائنات ، جهان هستی و اشرف مخلوقات رو عرض ۶ روز خلق کنی بعد طرف واسه بخشیدنت شرط بذاره سر خنده ی یه عنچوچک😐 🆔 @Khandehabadd