ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﮔﻔﺘن ﺍﻧﻘﻼﺏ ﭼﯿﻪ؟ ﮔﻔﺖ: ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻪ !! ﭘﺮﺳﯿﺪن ﯾﻌﻨﯽ چی؟؟ ﮔﻔﺖ ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
S
S
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 13
شهر : تهران
محمود
محمود
دختر | سن : 48 | محبوبیت : 2
شهر : کرج
* $ * MILAD * $ *
* $ * MILAD * $ *
دختر | سن : 83 | محبوبیت : 0
شهر : ملارد
ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﮔﻔﺘن ﺍﻧﻘﻼﺏ ﭼﯿﻪ؟

ﮔﻔﺖ: ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻪ !!

ﭘﺮﺳﯿﺪن ﯾﻌﻨﯽ چی؟؟

ﮔﻔﺖ: ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﺍ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮﻧﺪﯾﻢ،ﻋﺮﻕ ﺭﺍ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﯾﻢ!


ﺣﺎﻻ ﻋﺮﻕ ﺭﺍ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﻢ ﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﻢ 😂😂🆔 @Khandehabadd
تاریخ : 1397/08/28 | بازدید این مطلب : 8

ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﮔﻔﺘن ﺍﻧﻘﻼﺏ ﭼﯿﻪ؟ ﮔﻔﺖ: ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻪ !! ﭘﺮﺳﯿﺪن ﯾﻌﻨﯽ چی؟؟ ﮔﻔﺖ: ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﺍ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮﻧﺪﯾﻢ،ﻋﺮﻕ ﺭﺍ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﯾﻢ! ﺣﺎﻻ ﻋﺮﻕ ﺭﺍ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﻢ ﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﻢ 😂😂 🆔 @Khandehabadd