تو جمعی که پسر نشسته 3 چیزو نگو 1_گشنمه 2_تشنمه 3_کجا بشینم ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!

دختر | سن : 26 | محبوبیت : 12
شهر : زاهدان
Asal
Asal
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 15
شهر : اهواز
ملیکا
ملیکا
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 2
شهر : خنداب
تو جمعی که پسر نشسته 3 چیزو نگو


1_گشنمه


2_تشنمه


3_کجا بشینم


حالا خوددانی از ما گفتن بود 🙊🙈😅

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

@khandehabadd
تاریخ : 1397/08/27 | بازدید این مطلب : 8

تو جمعی که پسر نشسته 3 چیزو نگو 1_گشنمه 2_تشنمه 3_کجا بشینم حالا خوددانی از ما گفتن بود 🙊🙈😅 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ @khandehabadd