سوالهای مهم دهه محرم: 1_شام چه ساعتی میدن؟ 2_شام چی میدن؟ 3_ ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
فرهاد
فرهاد
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 0
شهر : پارسیان
(✿◠‿◠♥)AfsharMhmedi(♥◠‿◠✿)
(✿◠‿◠♥)AfsharMhmedi(♥◠‿◠✿)
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 3
شهر : شهریار
S
S
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 0
شهر : زرند
سوالهای مهم دهه محرم:

1_شام چه ساعتی میدن؟

2_شام چی میدن؟

3_شام چی هست حالا؟

4_مطمئنی اینجا شام میدن؟

5_اینهمه بریم شام داده باشن چی؟

6_خواستن شام بدن یه تك زنگ میزنی؟


7_واسم جا میگیری موقع شام؟😁

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
@khandehabadd
تاریخ : 1397/08/24 | بازدید این مطلب : 11

سوالهای مهم دهه محرم: 1_شام چه ساعتی میدن؟ 2_شام چی میدن؟ 3_شام چی هست حالا؟ 4_مطمئنی اینجا شام میدن؟ 5_اینهمه بریم شام داده باشن چی؟ 6_خواستن شام بدن یه تك زنگ میزنی؟ 7_واسم جا میگیری موقع شام؟😁 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ @khandehabadd