یکشنبه تون پراز دعا، پروردگارا..! ﺍﻣﺮﻭﺯ مشکل ﮔﺸﺎﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﺎ ...

یکشنبه تون پراز دعا، پروردگارا..! ﺍﻣﺮﻭﺯ مشکل ﮔﺸﺎﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﺎ ...
آموزش جامع قانون جذب

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
s.fuer
s.fuer
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 1
شهر : ارومیه
الیزابت
الیزابت
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 15
شهر : رفسنجان
مبینا
مبینا
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 5
شهر : شیروان
یکشنبه تون پراز دعا،
پروردگارا..!
ﺍﻣﺮﻭﺯ مشکل ﮔﺸﺎﯼ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﺎﺵ
ﻣﺴﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﺎﻥ
را ﻫﻤﻮﺍﺭ ﮐﻦ، و
ﺻﻨﺪﻭﻗﭽﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﺎﻥ
ﺭﺍ ﭘﺮﮐﻦ ﺍﺯ ﺧﻮﺑﯽ ﻭ
ﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯﺷﺎﻥ ﮐﻦ،
ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﯿﺎﺯﯼ «آمین»🌸🍃

افرادمثبت
تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 20

یکشنبه تون پراز دعا، پروردگارا..! ﺍﻣﺮﻭﺯ مشکل ﮔﺸﺎﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﺎﺵ ﻣﺴﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﺎﻥ را ﻫﻤﻮﺍﺭ ﮐﻦ، و ﺻﻨﺪﻭﻗﭽﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺮﮐﻦ ﺍﺯ ﺧﻮﺑﯽ ﻭ ﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯﺷﺎﻥ ﮐﻦ، ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﯿﺎﺯﯼ «آمین»🌸🍃 افرادمثبت