زندگی نه تنها هیچوقت بهت یه شانس دوم نمیده حتی همون اولی رو ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
A....l? ☯️
A....l? ☯️
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 10
شهر : شیراز
Atila Hun
Atila Hun
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 3
شهر : مریوان
M d GH
M d GH
دختر | سن : 34 | محبوبیت : 7
شهر : شیراز
زندگی نه تنها هیچوقت بهت یه شانس دوم نمیده حتی همون اولی رو هم ازت پس میگیره...


aby
Artikal @Kafiha
تاریخ : 1397/08/24 | بازدید این مطلب : 13

زندگی نه تنها هیچوقت بهت یه شانس دوم نمیده حتی همون اولی رو هم ازت پس میگیره... aby Artikal @Kafiha