یکشنبه تون پراز دعا، پروردگارا..! ﺍﻣﺮﻭﺯ مشکل ﮔﺸﺎﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﺎ ...

یکشنبه تون پراز دعا، پروردگارا..! ﺍﻣﺮﻭﺯ مشکل ﮔﺸﺎﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﺎ ...
آموزش جامع قانون جذب

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
.
.
دختر | سن : 35 | محبوبیت : 2
شهر : شیراز
طوفان
طوفان
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
A
A
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 1
شهر : شیراز
یکشنبه تون پراز دعا،
پروردگارا..!
ﺍﻣﺮﻭﺯ مشکل ﮔﺸﺎﯼ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﺎﺵ
ﻣﺴﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﺎﻥ
را ﻫﻤﻮﺍﺭ ﮐﻦ، و
ﺻﻨﺪﻭﻗﭽﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﺎﻥ
ﺭﺍ ﭘﺮﮐﻦ ﺍﺯ ﺧﻮﺑﯽ ﻭ
ﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯﺷﺎﻥ ﮐﻦ،
ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﯿﺎﺯﯼ «آمین»🌸🍃

افرادمثبت
تاریخ : 1397/08/28 | بازدید این مطلب : 15

یکشنبه تون پراز دعا، پروردگارا..! ﺍﻣﺮﻭﺯ مشکل ﮔﺸﺎﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﺎﺵ ﻣﺴﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﺎﻥ را ﻫﻤﻮﺍﺭ ﮐﻦ، و ﺻﻨﺪﻭﻗﭽﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺮﮐﻦ ﺍﺯ ﺧﻮﺑﯽ ﻭ ﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯﺷﺎﻥ ﮐﻦ، ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﯿﺎﺯﯼ «آمین»🌸🍃 افرادمثبت