قفل شدن کمربند ایمنی هنگام تصادف رانندگی و یک راهکار موارد ز ...

قفل شدن کمربند ایمنی هنگام تصادف رانندگی و یک راهکار موارد ز ...
مشهد چغوک

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
A......
A......
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 7
شهر : اهواز
خانم رضایی
خانم رضایی
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 5
شهر : تهران
^...^
^...^
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 4
شهر : خرم آباد
قفل شدن کمربند ایمنی هنگام تصادف رانندگی و یک راهکار

موارد زیادی بودند که ماشین در حال سوختن بوده و راننده بخاطر قفل شدن کمربند زنده زنده در آتش سوخته ! بخونید و منتشر کنید👌

| کانال مشهدی
تاریخ : 1397/06/29 | بازدید این مطلب : 13

قفل شدن کمربند ایمنی هنگام تصادف رانندگی و یک راهکار موارد زیادی بودند که ماشین در حال سوختن بوده و راننده بخاطر قفل شدن کمربند زنده زنده در آتش سوخته ! بخونید و منتشر کنید👌 | کانال مشهدی